Jozo Marević

 

cool
  
Rubrike

Naslovnica
Životopis
Objavljeni radovi
U pripremi
Poveznice
Knjiga gostiju
Kontakt


        Objavljeni članci i referati

 1. PROBLEMI NASTAVE LATINSKOG JEZIKA, Školske novine, Zagreb, svibanj 1968.
 2. BIBLIOTEKE U ŠIRENJU ZNANSTVENIH INFORMACIJA, Školske novine, Zagreb, br. 30 (1047), listopad 1980.
 3. KNJIŽEVNI SUSRET U SVJETLU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKOG PROCESA, Pedagoški rad, br. 1-2, Zagreb, 1981.
 4. PERMANENTNO OBRAZOVANJE I NASTAVNA TEHNOLOGIJA, Andragogija, br. 6-7, str. 255-266, 1981.
 5. OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA U DOMU I ŠKOLI, Roditelji i škola, br. 7-8, ožujak-travanj, Zagreb, 1981.
 6. DISEMINACIJA INFORMACIJA NA ŠKOLI S POSEBNIM OSVRTOM NA ŠKOLSKE BIBLIOTEKE, Informatologia Yugoslavica, br. 14 (1-2), str. 137-142, Zagreb, 1982.
 7. SOCIOLOGIJSKI ASPEKTI (NE)ZAPOSLENOSTI U INTERAKCIJI ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE, ODGOJA I OBRAZOVANJA, Pogledi, br. 1. str. 70-84, Split, 1982.
 8. PERMANENTA KLERIGO ESTAS HODIAU LA MONDA EVOLUSTRATEGIO (PERMANENTNO OBRAZOVANJE DANAS JE SVJETSKA STRATEGIJA RAZVOJA), Vocho, br. 1-2, Borovo, 1983.
 9. INFORMSELEKTADO ESTAS POSTULO DE LA MODERNA TEMPO (SELEKCIJA INFORMACIJA JEST ZAHTJEV SADAŠNJEGA VREMENA), Internacia lingva komunikado, Studenckie Kolo Naukowe, Materijali Simpozija, Lodz, 15-20. studenoga 1984.
 10. DESET GODINA BIBLIOTEKE "SUVREMENA MISAO", Naša knjiga, br. 8, Zagreb, 1984.
 11. OBRAZOVANJE U FOKUSU LJUDSKIH DJELATNOSTI, Odjek, br. 7, Sarajevo, travanj 1987.
 12. IZDAVAŠTVO I PROIZVODNI RAD UČENIKA, Školske novine, br. 17 (1327), Zagreb, travanj 1987.
 13. KNJIGA JE ODRAZ LIČNOSTI, Vjesnik, Zagreb, 28. ožujka 1987.
 14. ULOGA IZDAVAČA U ODGOJU I OBRAZOVANJU, Školske novine br. 20 (1330), Zagreb, svibanj 1987.
 15. ŠTO SU POSJETITELJI KAZALI O INTERLIBERU "86."?, Naša knjiga, br. 25-26, Zagreb, svibanj 1987.

 

  
U ovoj rubrici

Knjige
Prijevodi
Uredništvo
Znanstveni radovi
Članci i referati

 

 
 

  Site Meter

 
cool