Jozo Marević

 

cool
  
Rubrike

Naslovnica
Životopis
Objavljeni radovi
U pripremi
Poveznice
Knjiga gostiju
Kontakt


        
Objavljene knjige

 1. IZDAVAŠTVO, MARKETING, ŠKOLA, 380 str., Školske novine, Zagreb 1989. 2. LATINSKO-HRVATSKI I HRVATSKO-LATINSKI RJEČNIK (sa suauktorima Bekavcem i Međeralom), 506 str., Školska knjiga, Zagreb, 1991. 3. HRVATSKO-LATINSKI RJEČNIK, 672 str., Školska knjiga, Zagreb, 1994. 4. RIZNICA LATINSKOG JEZIKA, 496 str., Školska knjiga, Zagreb 1997. 5. HRVATSKO-LATINSKI ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK I i II, 3128 str.,Školska knjiga, Zagreb, 1997.

             

 6. LATINSKO-HRVATSKI ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK I i II, 3650 str., Marka, Velika Gorica i Matica hrvatska, Zagreb, 2000. Cijena 890.- kn ili 120.- eura.

             

  Po abecednom ustroju, izboru lemarija, veličini pojedinih rječničkih članaka (raščlambi višeznačnih riječi, praćenih sinonimima, parcijalnim definicijama i drugim indikatorima te redoslijedu važnosti podnatuknica, odnosno frekvencijskom kriteriju), dosljednosti uvrštavanja raznovrsnog stručnog nazivlja, Rječnik je u koncepcijskom pogledu posve sličan prije tri godine izašlom Hrvatsko-latinskom enciklopedijskom rječniku koji je od stručne kritike dobio zavidne laskave ocjene.

  Sastavljanju i izradbi ovih dvaju rječnika auktor se predao marnim žarom i vrućom željom kako bi izradio i dogotovio, konačno, i za hrvatske kulturne potrebe rječnike cjelokupnog latiniteta (klasičnog, postklasičnog, medijavalnog, crkvenog, biblijskog, liturgijskog, skolastičkog latiniteta; latiniteta našega doba, onog novijeg i najnovijeg; cjelokupnog hrvatskog latinskog; latiniteta tehnike, informatike, biologije, bioenergetike, astronautike, pravničkog i inog nazivlja...).

  Zato će svi oni koji su u prevođenju klasika te naših latinista imali najviše poteškoća u pronalaženju različitih, po broju natuknica i indikatora, skučenih rječnika i rječnika svakojake provenijencije, od sada svekoliki tezaurus i lemarij latinskog jezika nalaziti na jednom mjestu, jer se baš zbog te sveobuhvatnosti i iscrpnosti ovaj Rječnik stavlja na prvo mjesto među svim latinsko-inojezičnim rječnicima.

  Obilnom onomastičkom građom Rječnik pokriva različita područja ljudskog znanja i djelovanja. Posve je "prožet" hrvatskim latinizmima tako da će svim interesentima, pa i onima koji latinski jezik ne znaju dobro, biti omogućeno upoznavanje, korištenje i prevođenje svih naših latinista te zapisnika i akata Hrvatskog sabora.

  Rječnik će poslužiti najširem krugu korisnika: od studenata do znanstvenih radnika, od historika do novinara, od znanstvenih istraživača do bibliofila, od liječnika do svećenika.

  Rječnik je izašao iz tiska u povodu velikog jubilea - 2000 godina kršćanstva.

  Tiskan je u dva sveska formata 17 x 24 cm. 


 7. LATINSKI ZAUVIJEK, 840 str., 18 627 izreka, Marka, Velika Gorica, 2002. Cijena 290.- kn ili 40.- eura.
  Ljudi su se odvajkada zanimali za raznovrsne mudrosnice kako bi se svakodnevno, ili barem ponekad, okoristili njihovim značenjem, odnosno porukama. Danas u doba ubrzanog ritma življenja i svagdašnje uznemirenosti nostalgično nam djeluju te davnašnje poruke mudroslovaca. Istodobno zaključujemo kako se te mudre izreke mogu jednako primijeniti na nas kao i na ljude iz davnine i kako se u tom pogledu, zapravo ništa promijenilo nije. Čovjek bio, čovjek ostao sa svim svojim slabostima.

  A mudrih ljudi bilo je u svim povijesnim dobima. U ovoj knjizi nalaze se mudre izreke (aforizmi, frazeologizmi, raznoliki izričaji i neologizmu) mudroslovaca koji su živjeli u vremenskom razdoblju 2 500 godina. Ne zanimati se za ono što su kazivali mudriji od onih koji su koračali ovom našom kuglom zemaljskom, ne bi bilo svojstveno biću koje filozofi nazivahu animal rationale.

  Od 18 632 izreke u ovoj knjizi svaki će pojedinac, ma čime se bavio u životu, naći barem jednu, onu "svoju". A toliko ih za pametne i razborite ima! Jedna bolja, privlačnija i intrigantnija od druge. Mudru čovjeku malo treba da bi bio sretan (mnogi su to kazali a malo nas po tome sprovodi i skončava svoj život). Mudar će uvijek posegnuti za onim što mu može priuštiti to malo sreće.

  Uloga i sveopći zadatak ove knjige upravo je to. Uvjet za sreću svakoga potencijalnog korisnika je samo to - da bude pismen. Svaka riječ i svaka rečenice šalju svoje poruke.

  Zbirka nosi naslov LATINSKI ZAUVIJEK - Latinum in aeternum iz dva razloga:
  - sve je izvorno napisano i kazivano na latinskom jeziku
  - pojedinci su te mudre izreke, za potkrepljivanje svojih misli i riječi, ponavljali, ponavljaju i uvijek će ih kazivati na latinskom jeziku.

  Kako koristiti ovu zbirku?

  Izreke su navedene po abecedi i sve imaju svoj redni broj. U kazalu ključnih riječi (jedno je na hrvatskom a drugo na latinskom jeziku) potražit ćete onu koja vas zanima, i ona će biti navedena pod rednim brojem.

  Imena auktora i naslovi njihovih djela te mjesto izreke u njihovom djelu označeni su gdje god je to bilo moguće.

  Knjiga je formata 17 x 24 cm, u tvrdom uvezu s ovitkom.


  
U ovoj rubrici

Knjige
Prijevodi
Uredništvo
Znanstveni radovi
Članci i referati

 

 
 

  Site Meter

 
cool